Spotkanie robocze w Gminie Szczucin

 

W dniu 20 maja w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyło się spotkanie robocze w którym wzięli udział:  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Michał Cieślak, Wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Bukowiec, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Kupiec ,Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Z-ca Burmistrza Tomasz Bełzowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Antoni Radłowski. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów i przyszłych inwestycji w Gminie Szczucin. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi:

1. Ochrona środowiska

 • Gazyfikacja Gminy Szczucin
 • Rozbudowa kanalizacji w Gminie Szczucin
 • Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
 • Ochrona powietrza

2. Inwestycje w Gminie Szczucin

 • Program rozwoju dróg lokalnych
 • Rewitalizacja parku
 • Rewitalizacja placu targowego
 • Budowa biblioteki
 • Budowa chodnika w zadłuż drogi wojewódzkiej Szczucin-Słupiec

3. Rozwój Gospodarczy

 • Dostępność komunikacyjna – rozwój połączeń lokalnych komunikacji publicznej
 • Infrastruktura społeczna i sportowa – program Senior+ oraz OSA

 

Pan Poseł Michał Cieślak zadeklarował dalszą chęć współpracy i zapewnił, że Gmina Szczucin może liczyć na jego pomoc i jego osobiste wsparcie we wszelkiego rodzaju działaniach.