Sprawdź dach przed zimą!

Kontrola i przegląd techniczny budynku przed sezonem zimowym to obowiązek administratorów budynków – przypomina Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Niezbędne prace warto zlecić możliwie szybko, by zdążyć przed zimą. 

Administratorzy i zarządcy nieruchomości powinni obowiązkowo dokonać kontroli bezpieczeństwa użytkowania obiektu przynajmniej dwa razy do roku. W związku z tym każdy budynek powinien przed zimą przejść ocenę stanu technicznego. Taki przegląd jest bezwzględnie konieczny zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z dachem płaskim. Dach to strategiczny element konstrukcyjny budynku, dlatego utrzymanie jego stanu technicznego na odpowiednim poziomie nakłada na właściciela/zarządcę budynku obowiązki nieustannej jego konserwacji, napraw i remontów.