Dzień Strażaka w Sanktuarium Maryjnym w Borkach

W dniu 14 maja br. w Sanktuarium Maryjnym w Borkach odbyły się powiatowe obchody DNIA STRAŻAKA 2017, organizowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszarda Pikula i Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szczucinie Andrzeja Gorzkowicza oraz Księdza Kapelana Strażaków Powiatu Dąbrowskiego Zygmunta Warzechę. W uroczystościach wzięło udział 24 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi,  Kompania Honorowa Ochotniczych Straży Pożarnych  powiatu dąbrowskiego  pod dowództwem druha Józefa Misiaszka i  przedstawiciele Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza kapelana Strażaków Powiatu Dąbrowskiego Zygmunta Warzechę wraz z kapelanem Strażaków Gminy Olesno Krzysztofem Trzepaczem oraz proboszczem parafii w Borkach księdzem Józefem  Jeziorkiem, uświetniła Orkiestra Dęta przy OSP w Szczucinie pod kierownictwem Jarosława Dzięgla.
W obchodach uczestniczyli: Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego,  a zarazem Wice Marszałek Województwa Małopolskiego druh Stanisław Sorys, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej druh Ryszard Pikul, Wice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej druh Stanisław Początek, Wice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej druh Adam Rzemiński, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szczucinie, a zarazem Burmistrz Szczucina druh Andrzej  Gorzkowicz, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej  bryg. Krzysztof Kolarczyk, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podinspektor Bogusław Chmielarz, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinspektor Bogumił Jedynak, Wice Starosta powiatu dąbrowskiego Marek Kopia,  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz Radni powiatu dąbrowskiego Krzysztof Bryk i Andrzej Urbanik.
Podczas obchodów odznaczono złotymi,  srebrnymi i brązowymi medalami  za zasługi dla pożarnictwa   druhów z OSP Laskówka Delastowska, OSP Maniów i OSP Szczucin 
Przygotowane spotkanie okolicznościowe uczestników obchodów na placu zbiórki pozwoliło na wymianę cennych doświadczeń i omówienie spraw działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz umocnienie więzi społecznych wśród druhów.