BĘDZIE NOWA STRAŻNICA!

Na nowoczesne samochody, sprzęt ratowniczy i odzież ochronną oraz modernizację i przebudowę remiz – to m.in. na te zadania strażacy-ochotnicy przeznaczą dotacje otrzymane od samorządu województwa w ramach dwóch konkursów: Bezpieczna Małopolska 2018 i Małopolskie Remizy 2018. W sumie dzięki nim tylko w tym roku do 258 małopolskich jednostek OSP trafi ponad 5,2 mln zł, z czego niemal 3 mln na remonty remiz, a ponad 2,2 mln zł na zakup samochodów i sprzętu.

22 sierpnia w Tarnowie Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz odebrał  z rąk wicemarszałka Stanisława Sorysa umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Borki o pomieszczenie garażowe w tym siedzibę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkach, gmina Szczucin”.

Dla gminy Szczucin to już kolejne dofinansowanie ze środków wojewódzkich wspierające działalność OSP z terenu Naszej Gminy. W ramach programu Małopolskie Remizy 2018 Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Szczucin dotację w kwocie 41 560,00 zł na modernizację budynku, w którym aktualnie znajduje się przedszkole, a który w przyszłości  będzie przeznaczony na remizę OSP w Borkach. W ramach realizacji wniosku planuje się remont istniejącego budynku i jego rozbudowę dla potrzeb OSP w Borkach.

W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów i jednostek straży pożarnych, którzy ubiegali się i otrzymali dofinansowanie z tegorocznej puli środków finansowych marszałka, przeznaczonych na wsparcie dla OSP.

- Strażacy-ochotnicy swoją postawą udowadniają, że w sytuacji zagrożenia zawsze możemy na nich liczyć. Przez 365 dni roku, o każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc czy to podczas powodzi czy podczas pożaru. Takie podejście należy doceniać i nagradzać - zaznacza Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa Małopolskiego.

Foto/ www.malopolska.pl