Przyznano stypendia burmistrza.

We wtorek 12 listopada Burmistrz Szczucina Jan Sipior  wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom i studentom z terenu Gminy Szczucin. Burmistrz w swoim wystąpieniu pogratulował nagrodzonym, podkreślając, że stypendium otrzymują uczniowie wyróżniający się w nauce, angażujący się w działalność społeczną i biorący udział  w projektach pozaszkolnych. Swoje podziękowania i gratulacje Burmistrz skierował  także do nauczycieli i rodziców stypendystów.

Stypendia zostały przyznane w trzech kategoriach:

- stypendium naukowe otrzymało 10 osób,

- stypendium  sportowe otrzymało 9 osób 

- stypendium artystyczne otrzymało 18 osób

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.