Przyznano Stypendia Burmistrza Szczucina

W dniu wczorajszym tj. 16-10-2017 na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin zostały wręczone stypendia Burmistrza Szczucina. Kwota przeznaczona na stypendia to 10 000,00 zł.

Stypendia zostały przyznane przez komisję stypendialną w składzie:

1.Adam Murczek             -przedstawiciel Burmistrza – Z-ca Kierownika CUW w Szczucinie -  Przewodniczący

2.Jacek Szarek                 -przedstawiciel Rady Miejskiej w Szczucinie

3.Joanna Ryk                   -Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczucinie

4.Barbara Czub                -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkach

5.Marta Karaś                  -Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrzynce

6.Stanisław Dąbroś          -Gminny Organizator Imprez Sportowych SZS w Szczucinie

7.Krzysztof Bryk             -Prezes UMKS „Junis” w Szczucinie

Przed wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających uzyskanie stypendium wszystkich zgromadzonych gości powitał Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz.

Stypendia zostały przyznane dla szczególnie uzdolnionych uczniów w trzech kategoriach: naukowe, sportowe i artystyczne.

Stypendia naukowe Komisja przyznała:

1.  Karol Bielaszka

2.  Izabela Ślęczkowska

3.  Magdalena Karaś

4.  Ewelina Bogdan

5.  Aleksandra Gorzkowicz

6.  Weronika Karaś

7.  Szymon Szczęch

8.  Aleksandra Rustowicz

9.  Klaudia Rój

10.Michał Bednarz

Stypendia sportowe Komisja przyznała:

1.  Karol Dulak

2.  Aleksandra Chrabąszcz

3.  Krystian Gielarowski

4.  Aleksandra Słowik

5.  Kacper Jarosz

6.  Emilia Szczęch

7.  Piotr Prochazka

8.  Kacper Beker

Stypendia artystyczne Komisja przyznała:

1.  Szymon Szczęch

2.  Anna Stochlińska

3.  Kinga Dzięgiel

4.  Joanna Dziedzic

5.  Alicja Dziedzic

6.  Aleksandra Rustowicz

Wszyscy stypendyści poza pomocą finansową otrzymali również gromkie brawa. Jesteście dumą naszej Gminy – tymi słowami podsumowała spotkanie przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie Agnieszka Beker. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.