Sukces uczennicy Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Skrzynce

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa oraz Wojewody Małopolskiego.
Konkurs przebiegał wieloetapowo. Do konkursu zgłoszono ponad 2500 prac plastycznych z całej Polski. Uczennica Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Skrzynce – Alicja Dziedzic zdobyła II miejsce w etapie powiatowym oraz zaszczytne II miejsce w etapie wojewódzkim wśród 255 uczestników z małopolski.
Finał etapu wojewódzkiego miał miejsce 31 maja 2017r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu wręczali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz liczni przedstawiciele instytucji sponsorujący nagrody.
Cieszymy się z osiągnięcia naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów.
 
Marta Karaś