Święto plonów połączone z zakończeniem lata w miejscowości Łęka Szczucińska

Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Łęka Szczucińska w ramach programu „Małe granty”, zrealizowało zadanie pn. „Święto plonów połączone
z zakończeniem lata w miejscowości Łęka Szczucińska”. Program realizowany był od 26 sierpnia do 16 września 2019 roku, Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Łęka Szczucińska, zorganizowali trzy otwarte spotkania podtrzymujące lokalną tożsamość
i tradycje.

Zorganizowane wydarzenia o charakterze kulturalnym, rodzinnym to „Ostatni Kłos”- obchody święta plonów, „Jesienne spotkanie z folklorem” – zakończenie lata oraz „Płonący stos” – wieczorne spotkanie przy ognisku.

Zorganizowane spotkania, dały możliwość wspólnego spotkania się mieszkańców niezależnie od wieku, co pokazało iż warto być razem jako lokalna społeczność. Wspólna praca i wspólna zabawa zacieśniła więzi międzyludzkie i zmobilizowała do dalszych działań a także pokazała że należy podtrzymywać lokalną tradycje, obrzędy chroniąc od zapomnienia. Panie z KGW przygotowały smaczne lokalne potrawy, które można było skosztować podczas spotkań

Dzięki temu przedsięwzięciu umożliwiliśmy mieszkańcom wzięcie udziału w spotkaniach, a młodemu pokoleniu możliwość kontynuowania działań podtrzymujących tradycję na obszarach wiejskich, by nie zanikła w dobie rozwoju nowoczesności (nabyto umiejętności zasady wicia wieńca dożynkowego oraz bukietów z płodów rolnych, tradycji obrzędowych przy święcie plonów, naukę pieśni ludowych).

Na nasze spotkania przybyło wiele gości.. Były to wszystkie grupy wiekowe zarówno dzieci (były zorganizowane dla nich atrakcje), młodzież osoby dorosłe i osoby starsze.

 

Anna Łachut -prezes KGW wsi Łęka Szczucińska