Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupcu

9 marca 2018 r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin została podpisana umowa z wykonawcą prac termomodernizacyjnych. Ze strony Gminy Szczucin umowę podpisali Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz wraz ze Skarbnikiem Gminy Agnieszką Makuch, a ze strony wykonawcy Prezes Zarządu firmy Samson Adam Lichorobiec. Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu”.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i stropów,

- remont tarasu i schodów zewnętrznych

- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych grzejników i wymianę źródła ciepła,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej zewnętrznych ścian fundamentowych,

- budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z częściową wymianą instalacji oświetleniowej oraz montażem nowych lamp.

Planowane rozpoczęcie prac nastąpi dnia  12 marca 2018 r.  i powinny się zakończyć najpóźniej do końca września 2018 r.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 525 420,33 zł brutto.

Termomodernizacja budynku Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice”.

Wszystkie zadania planowane do realizacji bezpośrednio wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej i spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku szkoły, a co za tym idzie zmniejszą koszty zaopatrzenia w energię oraz zmniejszą emisję CO2.