Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie o Ruchu Drogowym w Szczucinie.

Dnia 25 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Szczucinie rozegrany został Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (BRD) - Etap Gminny. W  turnieju wzięły udział 4 szkoły z terenu gminy Szczucin – SP Zabrnie, SP Słupiec, SP Borki, SP Szczucin.

Patronat nad turniejem objął Burmistrz Szczucina
Andrzej Gorzkowicz oraz Komendant Komisariat Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak.

Zawodników przywitali organizatorzy zawodów wraz z sierż. sztab. Robertem Wróblem.

Do komisji zostali powołani opiekunowie drużyn.

Uczestnicy musieli się zmierzyć z przepisami ruchu drogowego oraz z torem przeszkód pod czujnym okiem Pana Policjanta.

 

Klasyfikacja Końcowa:

1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Szczucinie w składzie:

 • Kogut Krystian
 • Liszka Mateusz
 • Łuszcz Maciej            opiekun: Aleksandra Mazur-Surdel

2 miejsce - Szkoła Podstawowa w Zabrniu w składzie:

 • Dulak Adrian
 • Frąc Filip
 • Furgał Michał              opiekun: Łucja Przybyło

 

3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Borkach w składzie:

 • Ćwięka Wojciech
 • Gwizdak Igor
 • Przeniosło Paweł         opiekun: Elżbieta Starzec

 

4 miejsce - Szkoła Podstawowa w Słupcu w składzie:

 • Babiec Bartłomiej
 • Klara Kacper
 • Wilk Patryk                 opiekun: Elżbieta Śliska - Chrabąszcz

 

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą i umiejętnością poruszania się na rowerach. Na wyróżnienie zasłużył Maciej Łuszcz uczeń Szkoły Podstawowej w Szczucinie, który najlepiej poradził sobie z testami i z torem przeszkód. 

Po ciężkich zmaganiach każdy uczestnik otrzymał nagrody które ufundowali i wręczyli: Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz,  Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak oraz sierż. sztab. Robert Wróbel z Komisariatu Policji w Szczucinie.