Oddaj głos na projekt

Oddaj głos na projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu"

Jeśli masz co najmniej 16 lat i jesteś mieszkańcem powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego lub miasta Tarnów zagłosuj na projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu" (KOD ZADANIA TAR18), który został zgłoszony do dofinansowania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Tadeusza Kwiatkowskiego starostę dąbrowskiego.

Dzięki temu projektowi poznasz lepiej historię i tradycję Powiśla Dąbrowskiego, jego walory krajoznawcze, kulturę oraz ludzi zasłużonych dla tego regionu.

Głosowanie potrwa od 10 września do 5 października 2018 r.!

PAMIĘTAJ! ZAGŁOSOWAĆ MOŻNA TYLKO 1 RAZ, WYBIERAJĄC JEDNO ZADANIE!

Do turystyki po Powiślu Dąbrowskim zachęcają słowa Stanisława Jachowicza – poety i dziennikarza: „cudze chwalicie, swego nie znacie sami nie wiecie, co posiadacie". Wielu z nas nawet nie wie jak bogatą historię, kulturę i tradycję ma nasza „mała ojczyzna”. Realizacja projektu ma to zmienić.

Projekt zakłada organizację 16 spacerów/wycieczek po Powiślu Dąbrowskim o następującej tematyce:

 1. Pałace, dwory, parki na Powiślu Dąbrowskim:
 • dwór Sroczyńskich w Bolesławiu z XVIII w.,
 • pałac Potockich z XIX w. w Borusowej,
 • dwór Prebendowskich z XVIII w. w Luszowicach,
 • dwór Boguszów w Lubaszu-Bukowcu
 • park w Niwkach
 1. Śladami rodu Lubomirskich i Ligęzów
 • historia rodu Lubomirskich i zamku, który był usytuowany między dzisiejszymi ulicami Wolności, Piłsudskiego i Niecała w
 • Dąbrowie Tarnowskiej,
 • barkowy pałac Lubomirskich i jego pozostałości (brama „zamkowa” z 1697r. w Dąbrowie Tarnowskiej)
 • obelisk w Dąbrowie Tarnowskiej – pamiątka rodzinnej tragedii;
 • zespół parkowy Lubomirskich w Szczucinie
 1. Dobra Konopków i „najpiękniejszy ogród w całej Galicyji”
 • historia rodu Konopków;
 • Dwór Konopków w Brniu i park w stylu wersalskim
 • Dwór Owczarnia w Oleśnie
 1. Ofiary wojen - szlakiem działań wojennych na terenie powiatu dąbrowskiego
 • historia;
 • wybrane cmentarze wojenne, pomniki – miejsca pamięci narodowej
 • Guzdek – kat Powiśla
 • Halifax – historia rozbitego samolotu niosącego pomoc Warszawie podczas Powstania Warszawskiego
 1. Społeczność żydowska na Powiślu
 • historia osiedlenia, rola/znaczenie i losy Żydów na Powiślu;
 • Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej
 • cmentarz żydowski
 • getto żydowskie
 • udzielanie pomocy Żydom przez rodziny polskie
 1. Wierni tradycji – sztuka ludowa na terenie powiatu dąbrowskiego
 • poznanie sylwetek pierwszych malarek zalipiańskich: Rozalii Barańskiej- Dzięciołowskiej, Felicji Curyłowej;
 • spacer po Zalipiu, spotkanie z współczesnymi malarkami – warsztaty malarskie i robienia kwiatów z bibuły – Dom Malarek w Zalipiu
 1. Szlakiem architektury drewnianej
 • Kościół pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Kościół pw. Św. Zygmunta w Żelichowie
 • Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy
 • drewniane zagrody w Zalipiu
 1. Znani i mniej znani synowie i córki ziemi dąbrowskiej
 • mjr Henryk Sucharski, zwiedzanie izby pamięci
 • Jakub Bojko
 • Jan Wnęk, zwiedzanie muzeum Jana Wnęka w Odporyszowie
 • Maria Kozaczkowa
 • Jerzy Braun
 • Jan Kanty Steczkowski
 • Stefania Łącka
 • Stefania Hanausek
 • Eugeniusz Dąbrowiecki
 • Stanisław Florian Alberti i żona Kazimiera Alberti
 • sierż. Ignacy Łazarz ps. "Lot"

Wycieczki zostaną poprowadzone przez przewodnika/ historyka/ kustosza danego obiektu. Uczestnicy wycieczek wezmą udział nie tylko w zwiedzaniu obiektów, ale również w prelekcjach tematycznych i warsztatach animatorskich. Otrzymają także widokówki z fotografiami ciekawych miejsc, obiektów i osób w regionie, foldery informacyjne o Powiślu Dąbrowskim, mapy turystyczne oraz poczęstunek. Folder/przewodnik będzie zawierał historię Powiśla Dąbrowskiego, opis najciekawszych zabytków, sławnych postaci, miejsc historycznych, cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej, tradycji i kultury tego regionu, odwiedzanych podczas wycieczek organizowanych w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – turystyka po Powiślu”. Będzie to "pigułka" wiedzy o regionie, którą uczestnicy projektu będą mogli pogłębić podczas prelekcji tematycznych. Uczestnikom wycieczek zapewniony zostanie transport z miejsca zbiórki. O udziale w wycieczkach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jak zagłosować na projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu"?

Zagłosować można za pomocą jednego ze sposobów:

 • przez Internet (na stronie www.bo.malopolska.pl) - zakładka: GŁOSOWANIE
  Bezpośredni link do strony: https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie - ZAGŁOSUJ,
 • na kartach do głosowania (wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny dostępnej od 10 września br. m. in. w:
  - Urzędzie Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej – Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  -
  Agendzie Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.
 • listownie /korespondencyjnie (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

ABY GŁOS BYŁ WAŻNY NALEŻY:

 1. Zagłosować od dnia 10 września 2018 r. do dnia 5 października 2018 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne.
 2. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego lub miasta Tarnów.
 3. Wpisać na karcie do głosowania:

-  kod i nazwę zadania ("Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu" / Kod zadania TAR18);

- podać numer PESEL

- oraz wybrać swój powiat zamieszkania.

 1. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia (karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą niszczone).
 2. Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania. W przypadku wypełnienia więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez daną osobę głosy uznaje się za nieważne.
 3. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
 4. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z subregionu, w którym nie mieszka głos uznaje się za nieważny.

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

O tym czy projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu" zadecydują Państwa głosy. Każdy głos ma naprawdę wielkie znaczenie. Do realizacji w ramach BO WM zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 30 listopada 2018 r, a zwycięskie zadania będą zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.

Pliki do pobrania:

 

Źródło: UMWM w Krakowie/dagj