Uroczyste wręczenie umów na realizację zadań publicznych Gminy Szczucin w 2019 r.

Trzysta tysięcy złotych otrzymają w tym roku stowarzyszenia działające w gminie Szczucin.

28 marca 2019 r. w sali narad  Urzędu Miasta i Gminy Szczucin Burmistrz Szczucina Jan Sipior dokonał uroczystego wręczenia umów.

 Przyznane dofinansowania to efekt rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie

  1. "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
  2. ”Ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”
  3. "Rozwijaniu kultury i ochrony tradycji".

 

Wsparcie i zaufanie Pana Burmistrza uzyskali:

  • w  zakresie zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu":

1. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „JUNIS”, zadanie pod tytułem: "Organizacja czasu wolnego i podniesienie sprawności psychofizycznej uczniów szczucińskich szkół poprzez organizację pozalekcyjnych stałych zajęć oraz imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej". Przyznana kwota dotacji 30 000,00 zł;

2. Stowarzyszenie "Wolontariat Św. Ojca Pio", zadanie pod tytułem: „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą". Przyznana kwota dotacji 1 000,00 zł.

3. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Brzoza” Brzezówka, zadanie pod tytułem: "Piłka nożna w Brzezówce”. Przyznana kwota dotacji 41 000,00 zł;

4. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Szczucin, zadanie pod tytułem: „Sportowy Szczucin”. Przyznana kwota dotacji 98 000,00 zł;

5. Stowarzyszenie Szachowe „Szach - Mat" w Radomyślu Wielkim, zadanie pod tytułem "Gminna Liga Szachowa o puchar Burmistrza Szczucina”. Przyznana kwota dotacji 1 000,00 zł;

6. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Kłos” Słupiec, zadanie pod tytułem: "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki”. Przyznana kwota dotacji 37 000,00 zł;

7. Dąbrowski Klub Karate Tetsui, zadanie pod tytułem: " Upowszechnianie karate shinkyokushin na terenie Gminy Szczucin".  Przyznana kwota dotacji 12 000,00 zł

  • w  zakresie  „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym":

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowica, zadanie pod tytułem: „Poznajemy Małopolskę oraz jej tradycje”. Przyznana kwota dotacji 7 000,00 zł;

2. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej (Oddział w Szczucinie), zadanie pod tytułem: "Człowiek najlepsza inwestycja - promocja zdrowego stylu życia i tradycji w lokalnej społeczności". Przyznana kwota dotacji 5 000,00 zł;

3. Stowarzyszenie "Wolontariat Św. Ojca Pio", zadanie pod tytułem: „DUCH UMACNIA NADZIEJĘ - II Nadwiślańskie Dni Młodych". Przyznana kwota dotacji 8 000,00 zł;

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt, zadanie pod tytułem: "Piknik z okazji Dnia Dziecka". Przyznana kwota dotacji 5 000,00 zł;

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie, zadanie pod tytułem: "Edukacja i promocja zdrowego stylu życia poprzez zorganizowanie zajęć artystycznych zwieńczonych Świętem Rodziny".  Przyznana kwota dotacji 5 500,00 zł;

6. Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nadzieja", zadanie pod tytułem: „Edukacja i zabawa - rodzina przeciw zagrożeniom społecznym". Przyznana kwota dotacji 6 000,00 zł;

7. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wola Szczucińska, zadanie pod tytułem: „Uzależnieni od zdrowia”. Przyznana kwota dotacji 3 500,00 zł.

  • w  zakresie  "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji":

1. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, zadanie pod tytułem:  „Radość z muzyki - rozwijanie kultury i ochrona tradycji w Gminie Szczucin". Przyznana kwota dotacji 38 500,00 zł;

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Borkach „RAZEM”, zadanie pod tytułem: „Impreza Środowiskowa IV Patriotyczne Śpiewanie".  Przyznana kwota dotacji 1 500,00 zł.

Przy okazji tego spotkania przedstawiciele  stowarzyszeń z terenu gminy Szczucin zostali przeszkoleni z rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. W szkoleniu przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

• Przepisów krajowych i europejskich w zakresie ochrony danych osobowych
• Danych osobowych – zwykłych i szczególnych kategorii
• Podstawowych pojęć dot. ochrony danych osobowych
• Zadań administratora danych i podmiotu przetwarzającego
• Generalnych zasad określonych w RODO
• Warunków zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych
• Zgody osoby, której dane dotyczą i warunki jej udzielenia
• Praw osób, których dane dotyczą.