Uruchomienie Placu Targowego w Szczucinie

Uruchomienie Placu Targowego w Szczucinie

 

Szanowni Państwo

Rząd Polski oświadczył, że będzie powoli odmrażać gospodarkę, czyli ma znosić nakładane od marca ograniczenia. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa oraz w odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców oraz lokalnych sprzedawców informujemy, że od dnia 18 kwietnia 2020 r. (sobota) uruchomiony zostanie dla rolników i sprzedawców artykułów spożywczych Plac Targowy w Szczucinie przy ul. Targowej. Do sprzedaży dopuszczone zostaną wyłącznie płody i produkty rolne oraz artykuły spożywcze.

NIE DOPUSZCZA SIĘ NA CHWILĘ OBECNA SPRZEDAŻY INNYCH ARTYKUŁÓW.

Handel będzie się odbywać w godzinach od 5:00 do 13:00 – środa i sobota.

Akcja wznowienia sprzedażny na targowisku ma na celu wspieranie lokalnych rolników, jednakże pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Za porządek przy stoisku odpowiada sprzedawca.

Przypominamy o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa na targowisku, zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny:

  1. Stosować właściwą higienę rąk,

  2. Stosować maseczki ochronne,

  3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością,

  4. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)

  5. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,

  6. Obowiązuje całkowity zakaz samoobsługi – TOWAR PODAJE WYŁĄCZNIE SPRZEDAWCA

 

Jeżeli służby porządkowe zgłoszą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na Placu Targowym, handel zostanie ponownie wstrzymany, aż do odwołania.