KOMUNIKAT - możliwe wystąpienie problemów z dostawą wody!!!!

 

W związku z zwiększonym poborem wody z wodociągu, Burmistrz Szczucina zwraca się z prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.

Należy ograniczyć pobór wody do celów innych niż socjalno - bytowe. Proszę o nie podlewanie trawników, terenów rekreacyjnych, napełnianie oczek wodnych, basenów, mycie samochodów.

Równocześnie informuję, że kategorycznie zabroniony jest pobór wody z hydrantów pożarowych.

W przypadku dalszego zwiększonego rozbioru wody, mogą wystąpić okresowy problemy z dostawą wody.

               

                                                                                                         Burmistrz Szczucina

                                                                                                                Jan Sipior