Wotum zaufania i absolutorium udzielone Burmistrzowi Szczucina

Podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie Burmistrz Jan Sipior jednogłośnie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzaniem z wykonania budżetu Gminy Szczucin i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Gminy Szczucin za rok 2018. 

W raporcie tym zostały opisane najistotniejsze działania podejmowane przez Burmistrza i Radnych w 2018 roku. W sporządzonym Raporcie zawarte zostały informacje na temat budżetu gminy, demografii, strategii i programów oraz realizowanych inwestycji.

Uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczucina wotum zaufania również podjęto jednogłośnie.