Uroczyste wręczenie umów na realizację zadań publicznych Gminy Szczucin w 2018 r.

Dnia 28 lutego 2018r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz uroczyście wręczył umowy na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"

 2. ”Ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 3. "Rozwijaniu kultury i ochrony tradycji".

 

Wsparcie i zaufanie Pana Burmistrza uzyskali:

 1. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu":

 • Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Szczucin, zadanie pod tytułem: „Sportowy Szczucin”.

 • Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Brzoza” Brzezówka, zadanie pod tytułem: "Piłka nożna w Brzezówce”.

 • Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „JUNIS”, zadanie pod tytułem: "Organizacja czasu wolnego i podniesienie sprawności psychofizycznej uczniów szczucińskich szkół poprzez organizację pozalekcyjnych stałych zajęć oraz imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej".

 • Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Kłos” Słupiec, zadanie pod tytułem: "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki”.

 • Dąbrowski Klub Karate „Tetsui”, zadanie pod tytułem: " Upowszechnianie karate shinkyokushin na terenie Gminy Szczucin".

 • Stowarzyszenie "Wolontariat Św. Ojca Pio", zadanie pod tytułem: „W zdrowym ciele - zdrowy duch".

 

2. ”Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wola Szczucińska, zadanie pod tytułem: „Właściwe odżywianie oraz ruch w zdrowym ciele zdrowy duch”.

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt, zadanie pod tytułem: "Warsztaty artystyczno - kulinarne dla dzieci i młodzieży - ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS".

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowica, zadanie pod tytułem: „W drogę do aktywności”.

 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej (Oddział w Szczucinie), zadanie pod tytułem: "Człowiek najlepsza inwestycja - promocja zdrowego stylu życia i tradycji w lokalnej społeczności".

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie, zadanie pod tytułem: "Edukacja i promocja zdrowego stylu życia poprzez zorganizowanie zajęć artystycznych zwieńczonych Świętem Rodziny".

 • Stowarzyszenie "Wolontariat Św. Ojca Pio", zadanie pod tytułem: „ŻYĆ Z MOCĄ - Nadwiślańskie Dni Młodych".

 

 1. "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji"

 • Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, zadanie pod tytułem: „MuzykujMy - rozwijanie kultury i ochrona tradycji w Gminie Szczucin".

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Borkach „RAZEM”, zadanie pod tytułem: „Impreza Środowiskowa III Patriotyczne Śpiewanie".