Lokalna Grupa Działania PROWENT w Mielcu informuje o planowanym naborze wniosków w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER? objętego PROW na lata 2014-2020

Szanowni  Państwo!

 Lokalna Grupa Działania PROWENT w Mielcu informuje

o planowanym naborze wniosków w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Planowany termin naboru wniosków na w/w działania rozpocznie się od połowy stycznia 2017r. Dokładny termin naboru zostanie podany po uzyskaniu akceptacji Instytucji Wdrażającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Nabór 1/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o  produkty rolno- spożywcze, w tym tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego oraz wspieranie współpracy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Limit środków dostępnych w naborze: 200 000 zł

Zakres: podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.1.2 Rozwój przedsiębiorczości w oparciu
o  produkty rolno- spożywcze, w tym inkubatory przetwórstwa lokalnego oraz wspieranie współpracy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Limit środków dostępnych w naborze: 300 000 zł

Zakres: rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej oraz wspieranie współpracy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Limit środków dostępnych w naborze: 1 250 000 zł

Zakres: podejmowanie działalności gospodarczej

 Nabór 4/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD oraz wspieranie współpracy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Limit środków dostępnych w naborze: 1 800 000 zł

Zakres: rozwijanie działalności gospodarczej

Ze względu na zdefiniowanie w LSR grup defaworyzowanych w pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne oraz deklarujące zatrudnienie osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje zostaną zmieszczone na stronie internetowej LGD PROWENT www.lgdprowent.mielec.pl. Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie LGD PROWENT w Mielcu, ul. Sienkiewicza 1, oraz pod numerem telefonu 17 773 18 90.

 

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014- 2020 w zakresie PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania PROWENT działająca na terenie gmin: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Żyraków, Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Radgoszcz, informuje o możliwości składnia wniosków o udzieleniu wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.
Termin naboru wniosków na w/w działania: od 06 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r.
Nabór 1/2017
Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o produkty rolno- spożywcze
Limit środków dostępnych w naborze: 200 000,00 zł
Zakres tematyczny naboru: podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 2/2017
Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.1.2 Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o produkty rolno- spożywcze
Limit środków dostępnych w naborze: 300 000,00 zł
Zakres tematyczny naboru: rozwijanie działalności gospodarczej
Nabór 3/2017
Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej
Limit środków dostępnych w naborze: 1 250 000,00 zł
Zakres: podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 4/2017
Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD
Limit środków dostępnych w naborze: 1 800 000,00 zł
Zakres tematyczny naboru: rozwijanie działalności gospodarczej
Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach poszczególnych przedsięwzięć znajdują się na stronie internetowej LGD PROWENT www.lgdprowent.mielec.pl w zakładce „Nabory wniosków/2017”. Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie LGD PROWENT w Mielcu, ul. Sienkiewicza 1, oraz pod numerem telefonu 17 773 18 90.

Osoby zainteresowane zachęcamy do aplikowanie o środki w ramach rozwoju lokalnego!