OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW NA EKOGROSZEK, PELLET I ZGAZOWUJĄCYCH DREWNO
    • deklaracje udziału w programie są dostępne w pokoju nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin
    • maksymalne dofinansowanie wynosi 9 tys. złotych
 
Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową, która dotyczy wszystkich mieszkańców Małopolski, do końca 2022 roku wszystkie kotły, które nie spełniają wymogów co najmniej 3 klasy (tj. kotły pozaklasowe, kotły 1 klasy, kotły 2 klasy) muszą zostać wymienione.
Do końca 2026 roku konieczna jest wymiana wszystkich kotłów, które posiadają klasę 3 lub 4 (informacja o klasie znajduje się na tabliczce znamionowej na kotle).
Dofinansowanie jest udzielane w ramach projektu pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Dodatkowe informacje na temat dofinansowania można uzyskać dzwoniąc pod numer
 telefonu: 14 644 31 19.