Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych.

 

Prowadzenie edukacji związanej z ochroną środowiska to jedno z zadań ekodoradców. Kolejną placówką w naszej gminie, którą odwiedził ekodoradca jest Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św. Józefa. Wprowadzeniem do zajęć była prezentacja wiersza pt. Sznurek Jurka, co zakończyło się powstaniem na sali góry odpadów do posegregowania. Następnie z wykorzystaniem koła fortuny przedszkolaki wykonywały zadania polegające na segregacji odpadów, odpowiadały na proste pytania związane z ochroną środowiska, wykonywały ćwiczenia ruchowe oraz śpiewały piosenki. Przerywnikiem były krótkie filmy o tematyce ekologicznej. Na zakończenie - w rytm znanego dzieciom przeboju bawiliśmy się w zabawę z gazetami zakończoną rzutem do kosza – oczywiście niebieskiego.

W poprzednich miesiącach ekodoradca odwiedził także uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szczucinie, przedszkolaków oraz uczniów klas starszych ze Szkoły Podstawowej im. J.P. II w Zabrniu, dzieci z Przedszkola Publicznego w Maniowie a także gościł w Niepublicznym Przedszkolu Bajkowa Kraina w Szczucinie.

Działania realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”