Zaproszenie na XVII oraz XVIII sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

 

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2019.506 z późn. zm./, uprzejmie informuję, że zwołuję XVII (nadzwyczajną) Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie na dzień 9 grudnia 2019 roku o godz. 16:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin z siedzibą przy ul. Wolności 3.

 

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2019.506 z późn. zm./, uprzejmie informuję, że zwołuję XVIII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie na dzień 19 grudnia 2019 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin z siedzibą przy ul. Wolności 3.