Zaproszenia na posiedzenia komisji i sesję Rady Miejskiej w Szczucinie