Zaproszenia na posiedzenia komisji oraz sesję Rady miejskiej w Szczucinie

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2020 roku, o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.


Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2020 roku, o godz. 14.00w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.


Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2020 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.


Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2020 roku, o godz. 14.00w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.


Zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie na dzień 26 czerwca 2020 roku o godz. 14:00,