Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Szczucina.

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Szczucina.

 

 

W niedziele, 8 lipca 2018 r. na zbiorniku w Łęce Szczucińskiej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Szczucina. W imprezie zorganizowanej przez Koło PZW Szczucin wzięło udział 19 wędkarzy. Po zapisach startujących wędkarzy, Prezes Koła PZW Szczucin kolega Bogusław Borowiak powitał wszystkich gości, koleżanki i kolegów Koła PZW Szczucin. Następnie przeprowadzono losowanie stanowisk. Przed rozejściem się na stanowiska kolega Mariusz Jędo przedstawił regulamin obowiązujący na zawodach.

 

Zawodnicy po wylosowaniu stanowisk i wysłuchaniu regulamin konkursu udali się na wyznaczone stanowiska.

O godzinie 8:00 rozpoczęły się zawody i trwały do godziny 12:00.

Po godzinie 12:00 rozpoczęło się ważenie ryb.  Po podliczeniu wyników przez komisję sędziowską nastąpiło odczytanie wszystkich  wyników. Pierwsze miejsce  zdobył kolega Bogusław Borowiak wagą 6.070 kg, drugie miejsce zdobył kolega Patrycjusz Sas, trzecie miejsce zajął kolega Bogacz Michał.

Przekazania nagród dokonał w imieniu Burmistrza Szczucina, Sekretarz Gminy Szczucin Kazimierz Tęczar.

Po odczytaniu wyników przystąpiono do uroczystego wręczenia pucharów i nagród. Uroczystości wręczenia oraz krótkie przemówienie przeprowadził Prezes Koła Bogusław Borowiak.  Po zakończeniu uroczystości wręczenia pucharów Prezes Koła skierował  serdeczne podziękowanie w imieniu całego Zarządu Koła PZW Szczucin, za możliwość przeprowadzenia kolejnych zawodów o Puchar Burmistrza Szczucina.

Na koniec wszyscy uczestnicy zawodów zostali zaproszeni na drobny poczęstunek.