Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Szczucina.

W dniu 9-07-2017 na zbiorniku w Łęce Szczucińskiej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Szczucina. Po zapisach wszystkich startujących wędkarzy, zgromadzonych gości powitał Prezes Koła PZW Szczucin Bogusław Borowiak. Przed rozejściem się na wylosowane stanowiska Jędo Mariusz przedstawił regulamin obowiązujący na zawodach. Po odczytaniu regulaminu zabrał głos Jerzy Mazurek prosząc o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi Pana Malisza.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 8:00 i trwały 4 godziny. O godzinie 12:10 rozpoczęło się ważenie ryb, przy ważeniu oprócz komisji wagowej był obecny Pan Kazimierz Tęczar Sekretarz Gminy Szczucin. Po podliczeniu wyników przez komisję sędziowską nastąpiło odczytanie wszystkich wyników. Pierwsze miejsce bezapelacyjnie zdobył Zbigniew Rzeszutko wagą 9.120 kg, drugie miejsce zdobył Sikora Krzysztof wynikiem 2.280 kg, trzecie miejsce zajął Bogacz Michał wynikiem 2.020 kg. Warto nadmienić, iż w zawodach brało udział 22 osoby .

Po odczytaniu wyników przystąpiono do uroczystego wręczenia pucharów i nagród. Uroczystości wręczenia oraz krótkie przemówienie przeprowadził Pan Kazimierz Tęczar. Po zakończeniu uroczystości wręczenia pucharów Prezes Koła skierował na ręce Pana Tęczara serdeczne podziękowanie w imieniu całego Zarządu Koła PZW Szczucin, za możliwość przeprowadzenia kolejnych zawodów o Puchar Burmistrza Szczucina.

Na koniec wszyscy uczestnicy zawodów zostali zaproszeni na drobny poczęstunek.