Zmiana nazwy ulicy Świerczewskiego położonej w mieście Szczucin na ulicę Spokojną

W związku z wejściem w zycie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016.744), obowiązujące nazwy nie mogą upamietniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z Polską racją stanu.
Burmistrz Szczucina przeprowadził w dniach od 7 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami ulicy Świerczewskiego w sprawie zmiany nazwy tej ulicy. W wyniku przeprowadzonych konsultacji najwięcej głosów oddano na nową nazwę tj. ulica Spokojna (ponad 65% bioracych udział w konsultacjach).