Szczucin

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Foto - wydarzenia
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok 2017

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok 2017
przejdz do harmonogramu

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących -26.09.2016-05.10.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniach od 26 września do 5 października 2016 r. na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionki w czasie akcji będą zrzucane z samolotu oraz  wykładane ręcznie.

- pobierz komunikat

Program grantowy „Nasze Powietrze”

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych do składania wniosków w ramach pierwszej edycji programu "Nasze powietrze". Program grantowy „Nasze Powietrze” realizowany jest przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej. Termin składania wniosków mija 3.10.2016 r.
Więcej informacji poniżej:

http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze/szczegoly/id/301

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Dąbrowicy ogłasza nabór na stanowisko logopedy

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017. Konkurs zostanie ogłoszony na początku września b.r.
Więcej informacji poniżej:
https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=8613


Harmonogram zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w IV kwartale 2016r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.
Zajęcia zwykle zaczynają się o 9:00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 126, I piętro. Zapisy przyjmowane są do drugiego dnia przed rozpoczęciem zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 135, I piętro, tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl. Formularz zapisu dostępny jest także on-line na www.wup-krakow.pl
Harmonogramy:


Informacja Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej
TURNUSY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2016 r

Urząd Miasta I Gminy w Szczucinie informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w 2016 roku. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. więcej informacji na stronie : http://tarnow.wku.wp.mil.pl/pl/4135.html

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie działając na podstawie art. 11 a ust 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /t.j. Dz.U. z 2013.856 z p.zm./ zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2016r.’’
 
Opinie oraz uwagi o programie można składać:

na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin (sekretariat) w godzinach pracy tut. urzędu
korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczucin   
ul. Wolności 3, 33 – 230 Szczucin
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@umigszczucin.pl
faksem na nr 014 643-64-90
 
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cyt. powyżej ustawy podmioty, o których mowa w art  11a ust. 7 wydają opinię o projekcie programu w terminie 21 dni od dnia jego ogłoszenia.
Niewydanie opinii w ustawowym terminie uznaje się za akceptację programu.
Kamera online -Widok na płytę "Rynku" Miasta Szczucin
 
Archiwum

Link do danych zawartych na stronie archiwum www.szczucin.pl

 
 
Urząd Miasta i Gminy  ul.Wolności 3,  33-230 Szczucin,  tel.146436278,  fax.146436490
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego