Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

Poziomy recyklingu

Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionego Rozporządzenia, dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 

Minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

2021r.

2022r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne


 

12


 

14


 

16


 

18


 

20


 

30


 

40


 

50

 

 

Poziom osiągnięty przez Gminę Szczucin


 

20,94


 

22,12


 

35,1


 

24,2


 

26,6


 

33,25


 

28


 

34

 

 

 

Minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

2021r.

2022r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe


 

36


 

38


 

40


 

42


 

45


 

50


 

60


 

70

 

 

Poziom osiągnięty przez Gminę Szczucin


 

-


 

100


 

-


 

100


 

100


 

100


 

100


 

100

 

 

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina zobowiązana jest osiągnąć w 2020 r. nie może przekroczyć 35%.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy:

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.- do dnia 16 lipca

2021r.

2022r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]


 


 


 

50


 


 


 

50


 


 


 

50


 


 


 

45


 


 


 

45


 


 


 

40


 


 


 

40


 


 


 

35


 


 


 

 

 

Poziom osiągnięty przez Gminę Szczucin


 

44,04


 

35,98


 

0,3


 

0,00


 

0,00


 

0,00


 

9,00


 

4,00

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej

POMOC DLA UKRAINY/Допомога Україні

 

 

Szczucin Kamera On-line

Bocian Słupiec

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Kalendarz Imprez Gminnych

Dodatek osłonowy

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ekointerwencja

Jakość powietrza

Komunikaty dot. Cyberbezpieczeństwa

Badania ankietowe w Małopolsce