Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

Firmy odbierające i zagospodarowujące odpady

Zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczucin oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych realizuje przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu. Obecnie jest to firma:

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.

ul. Strefowa 8, 39– 400 Tarnobrzeg

Przedsiębiorca obierający odpady z terenów zamieszkałych dostarcza worki w pięciu kolorach:

  • niebieski na papier,
  • żółty na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
  • zielony na opakowania szklane,
  • brązowy na bioodpady dla mieszkańców niekompostujących,
  • szary na popiół,

oraz kosze na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem.

Na terenie przyległym do Zakładu Usług Komunalnych w Woli Szczucińskiej, pod nr 142 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczucin, gdzie można samodzielnie dowieźć odpady zebrane selektywnie oraz zużyte meble, elektrośmieci, zużyte opony samochodowe w ilości max 8 sztuk rocznie i odpady remontowo-budowlane.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców, pochodzące z drobnych prac remontowo-budowlanych tzn. niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, można dostarczać do PSZOK w ilości nieprzekraczającej 300 kg/nieruchomość w ciągu roku w zabudowie jednorodzinnej i 1000 kg/nieruchomość w ciągu roku w budynkach wielolokalowych.

W przypadku odpadów remontowo – budowlanych powstałych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę działającego na zlecenie mieszkańca, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków tego przedsiębiorcy.

PSZOK działa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15.00.

 

Niektóre rodzaje odpadów można również oddać w innych miejscach niż PSZOK:

  • w poczekalniach Ośrodków Zdrowia w Szczucinie, Brzezówce oraz Słupcu wystawione są kosze na przeterminowane leki,
  • na terenie Gminy na parkingach oraz przy budynkach gminnych w Szczucinie, Borkach, Dąbrowicy, Radwanie, Słupcu, Suchym Gruncie i Woli Szczucińskiej rozstawione są kosze na odzież używaną,
  • w holu Urzędu Miejskiego, w Klubie Seniora działającym przy ul. Piłsudskiego 7 oraz w szkołach zbierane są zużyte baterie,
  • zużyte akumulatory oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddać w miejscu zakupu nowego sprzętu.

 

Zebrane z terenu gminy odpady w szczególności: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zagospodarowywane są przez:

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.

ul. Strefowa 8, 39– 400 Tarnobrzeg

Biuletyn Informacji Publicznej

Portal Interesanta

Bocian Słupiec

POMOC DLA UKRAINY/Допомога Україні

 

 

Szczucin Kamera On-line

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Kalendarz Imprez Gminnych

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ciepłe Mieszkanie

Ekointerwencja

Jakość powietrza

Komunikaty dot. Cyberbezpieczeństwa

Badania ankietowe w Małopolsce

Fundusz Dróg Samorządowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Polski Ład

Małopolskie OSP 2022