Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

Program Czyste Powietrze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, Burmistrz Szczucina podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Gmina Szczucin jest pierwszą gminą w powiecie dąbrowskim, która realizuje zadania wynikające z porozumienia.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Realizacja programu to lata 2018 – 2029 przy czym podpisywanie umów jest przewidziane  do dnia 31 grudnia 2027 roku. Zakończenie wszystkich prac objętych umową to dzień 30 czerwca 2029 roku. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

    • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

    • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą

Program obejmuje dwie grupy Beneficjentów:

- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania  - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;

- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie  z art. 411 ust.10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza:

    • 1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

    • 2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Urząd Miasta i Gminy Szczucin udostępnił w swojej siedzibie stanowisko komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie. Wypełnianie wniosków odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika Urzędu, który będzie udzielał wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomagał w wypełnianiu wniosku (pok. nr 19). Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny po numerem 14 644 31 19.

Wnioski wypełniane są przy pomocy aplikacji dostępnej w Internecie pod adresem https://portal.wfos.krakow.pl

Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie ul. Piłsudskiego 7 I pietro)  (dawniej biblioteka) - zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie.

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczucin Kamera On-line

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Dodatek osłonowy

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ekointerwencja

Jakość powietrza