Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowy wzór deklaracji (dostępny w zakładce: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie dla mieszkańców kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 4 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami. 

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy zadeklarować to czy bioodpady będą kompostowane i wykorzystane we własnym zakresie, czy wystawiane do odbioru przed posesję.

Warunkiem tego zwolnienia jest posiadanie kompostownika lub miejsca wydzielonego do kompostowania, prowadzenie kompostowania w sposób ciągły oraz wykorzystywanie dojrzałego kompostu we własnym zakresie. W tym przypadku właściciel nie może wystawiać bioodpadów do odbioru i musi liczyć się z koniecznością umożliwienia pracownikowi urzędu kontroli w zakresie posiadania kompostownika. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył w deklaracji informację, o posiadaniu kompostownika: nie posiada go i nie kompostuje bioodpadów, straci upust w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy również pamiętać, że kompostowanie powinno być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych. 

Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności miesięcznej opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość tj. 96 zł.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3
lub na indywidualny numer rachunku bankowego  (w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której wpłata dotyczy),

w terminach:

    • do dnia 15 stycznia za pierwszy kwartał;

    • do dnia 15 kwietnia za drugi kwartał;

    • do dnia 15 lipca za trzeci kwartał;

    • do dnia 15 października za czwarty kwartał.


W ramach wniesionej opłaty bezpośrednio sprzed posesji odbierane są następujące odpady: worek niebieski – papier, żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, zielony – opakowania szklane, brązowy – bioodpady od mieszkańców niekompostujących, szary – popiół oraz z kosza – odpady zmieszane.

Dwa razy w roku odebrane zostaną odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz zużyte opony – max. 8 szt. z nieruchomości na rok.

Biuletyn Informacji Publicznej

Portal Interesanta

Bocian Słupiec

POMOC DLA UKRAINY/Допомога Україні

 

 

Szczucin Kamera On-line

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Kalendarz Imprez Gminnych

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ciepłe Mieszkanie

Ekointerwencja

Jakość powietrza

Komunikaty dot. Cyberbezpieczeństwa

Badania ankietowe w Małopolsce

Fundusz Dróg Samorządowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Polski Ład

Małopolskie OSP 2022