Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin na lata 2023 -2026 z uwzględnieniem perspektywy na 2027-2030

Utworzono dnia 10.06.2022

Na podstawie art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973) 


Burmistrz Gminy Szczucin zawiadamia, że w dniach od 13.06.2022 r. do 05.07.2022 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin na lata 2023 -2026 z uwzględnieniem perspektywy na 2027-2030”

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin, 33-230 Szczucin, ul. Wolności 3 w godzinach urzędowania. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej  http://www.szczucin.pl
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
    • w formie pisemnej,
    • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
    • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres sekretariat@umigszczucin.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szczucina.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

Bocian Słupiec

POMOC DLA UKRAINY/Допомога Україні

 

 

Szczucin Kamera On-line

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Kalendarz Imprez Gminnych

Dodatek osłonowy

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ciepłe Mieszkanie

Ekointerwencja

Jakość powietrza

Komunikaty dot. Cyberbezpieczeństwa

Badania ankietowe w Małopolsce

Fundusz Dróg Samorządowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Polski Ład

Małopolskie OSP 2022