Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

INFORMACJA BURMISTRZA SZCZUCINA!

Utworzono dnia 24.10.2022
W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Szczucina zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Szczucin o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla.
 
Informację dotyczącą potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin
w terminie od 24.10.2022 r. do 28.10.2022 r.
 
 

Klauzula informacyjna

dot. przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania na węgiel kamienny wśród mieszkańców gminy Szczucin.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE. L 119, poz. 1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Szczucin jest  Burmistrz Szczucina z siedzibą: ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@umigszczcuin.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w związku z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania na węgiel kamienny wśród mieszkańców gminy Szczucin

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

POMOC DLA UKRAINY/Допомога Україні

 

 

Szczucin Kamera On-line

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny

Kalendarz Imprez Gminnych

Dodatek osłonowy

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ekointerwencja

Jakość powietrza

Komunikaty dot. Cyberbezpieczeństwa

Badania ankietowe w Małopolsce

Fundusz Dróg Samorządowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Polski Ład

Małopolskie OSP 2022