Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

Uwaga! Ptasia grypa (HPAI)

Utworzono dnia 05.05.2023

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o stwierdzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 na terenie województwa małopolskiego. Ognisko zostało stwierdzone u ptaków dzikich (mewa śmieszka) na terenie miejscowości Zabawa - Zarzecze, gmina Radłów, powiat tarnowski.

W związku z pojawieniem się na terenie województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) Wojewoda Małopolski wydał  Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego, którym zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się tereny powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego oraz tarnowskiego.
§ 2.
1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy i zakaz:
1) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków
zapobiegających temu kontaktowi;
2) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
3) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Nakazy i zakaz, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców utrzymujących drób na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie określonym w § 1.
 
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej oprócz nakazowi stosowania się do powyższego rozporządzenia, przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:
- Zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
- Zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
- nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
- stosowanie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do drobiu,
- stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób,
- zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (Powiatowych lekarzy weterynarii, Wójta, Burmistrza)
 
Działania te są istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa małopolskiego. Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.
Apelujemy, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków.

Pełna treść informacji znajduje się w załącznikach

 

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

Bocian Słupiec

POMOC DLA UKRAINY/Допомога Україні

 

 

Szczucin Kamera On-line

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Kalendarz Imprez Gminnych

Dodatek osłonowy

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ciepłe Mieszkanie

Ekointerwencja

Jakość powietrza

Komunikaty dot. Cyberbezpieczeństwa

Badania ankietowe w Małopolsce

Fundusz Dróg Samorządowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Polski Ład

Małopolskie OSP 2022